Schola

Schola při kostele Nanebevzetí­ P. Marie ve Slatině

Přečtěte si informace o vzniku scholy.

Schola při kostele sv. Cyrila a Metoděje v Tísku

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Přečtěte si informace o vzniku scholy.

Co může účinkování ve schole dětem nabídnout?

  • Rozvoj hudebních dovedností, tj. intonace, kvalita hlasových tónů, správná artikulace při zpěvu
  • Rozvoj hudebního sluchu
  • Seznámení se se základy hlasové hygieny, tj. péče o hlas, správné dýchaní aj.
  • Profesionální přístup ze strany vedení scholy
  • Uplatnění hry na hudební nástroj
  • Získávání základních znalostí o liturgické hudbě

Doporučujeme: In – časopis pro dívky