Kostely a kaple

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Kostel Panny Marie Nanebevzaté byl postaven v roce 1863 v novogotickém slohu a vysvěcen byl 20. října 1866. Stavebním materiálem byl kámen, původní střešní krytinu tvořila břidlice. Zakladatelem kostela byl majitel panství Kyjovice, hrabě Teodor Falkenhayn, který přispěl na stavbu materiálem a penězi. Místní občané se dobrovolně zapojili do práce a sedláci poskytli povozy s potahem. Do té doby měly Těškovice jen malou kapličku, která stála na pozemku usedlosti Režných.

Sakristie byla přistavěna v roce 1903. Nedílnou součástí komplexu je i fara, postavená v letech 1903 – 1907.

Gotický oltář Panny Marie Nanebevzaté pochází z kostela v Hrabyni a daroval jej proslulý hrabyňský farář P. Jan Böhm. Obraz na hlavním oltáři namaloval malíř Hoš, rodák z Těškovic. Roku 1906 dal zhotovit místní občan Adolf Lazecký kazatelnu. Čtrnáct obrazů křížové cesty zakoupil Matouš Krayzel.

Boční oltář P. Marie Lurdské zhotovil roku 1908 František Musil, řezbář z Bílovce. ve stejném roce byla nainstalována křtitelnice, darovaná Josefem Řeháčkem. Roku 1909 byla kostelní klenba nahrazena novými dubovými trámy. Od kostelní jednoty v Mariánských Horách byly za 2400 korun zakoupeny varhany.

Zřízení samostatné duchovní správy podporovali i kněží z Pusté Polomě. Patronát nad novou farností převzala Berta Stollbergová, hraběnka z Kyjovic, listinou ze dne 28.5.1903 a po ní majitel panství Kyjovice Bedřich, hrabě Stollberg dne 26.10.1908.

Z dějin kostela Nanebevzetí P. Marie. pdf

KAPLE A OBRAZY NA CESTÁCH

Boží muka – kříže a kapličky – neodmyslitelně patří k české, moravské a slezské krajině. Byla stavěny v místech tragických událostí nebo jako památka na nějakou významnou příhodu. Lidé je stavěli podél cest i na svých pozemcích. Často bývají obklopeny památnými stromy. Některá Boží muka upadla v zapomnění a zanikly. Většina z nich se však dochovala do dnešních dnů. Lidé se k nim stále vracejí, udržují je a opravují. Jsou důležitým krajinomalebným prvkem.