Bohoslužby – kalendář

7.7.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za zdraví a Boží požehnání pro Marii Veselkovou a živou rodinu a za zemřelou rodinu Richterovou a Špírkovou.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Věru Obídovou, manžela a oboje rodiče. Č. 107

   
8.7.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Kilian, misijní biskup a mučedník
  Za Jaromíra Martiníka, manželku Marii, snachu Věru, bratra Josefa, rodiče a duše v očistci. Č.98

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Kilian, misijní biskup a mučedník
  Za Radima a Josefa Kotaly, rodiče Drahomíra a Marii, prarodiče z obou stran, rodiny Kotalovou, Dostálovou a duše v očistci.

   
9.7.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Veronika Giuliani, řeholnice, mystička
  Za Karlu Satkovou, manžela, vnučku, syna a sourozence. Č.87

   
10.7.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  15. neděle v mezidobí
  Za Jana Kubečku, Josefa Stoklasu, Augustina Bohdálka, manželku Pavlínu, rodiče z obou stran, dvě sestry Kubánkové, neteř Magdalénu a nemocnou osobu.

   
 • 9:15  Těškovice

  15. neděle v mezidobí
  Za Emilii Šatkovou, manžela Pavla, oboje rodiče, vnučku Veroniku a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.2

   
 • 10:30  Tísek

  15. neděle v mezidobí
  Za Vladislava Nikla, bratra, švagrovou, rodiče z obou stran a za Jana Dluhoše a vnuka.

   
11.7.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  Svátek Sv. Benedikta, patrona Evropy
  Za Ludku Franekovou, manžela, vnučku a celou zemřelou a živou rodinu.

   
 • 18:00  Těškovice

  Svátek Sv. Benedikta, patrona Evropy
  Za manžely Březné a vnuky. Č.116

   
12.7.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Za Annu Richterovou, manžela Milana a syna Č.198

   
 • 18:00  Slatina

  Za Břetislava Hodana

   
13.7.2022 - St
 • 18:00  Slatina

  FATIMSKÉ ZASTAVENÍ
  Je příležitost k přijetí svátosti smíření.

   
14.7.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Kamil de Lellis, kněz, zakladatel řádu Služebníků nemocných
  Za Františku Širokou, manžela, syna, dvě dcery a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Kamil de Lellis, kněz, zakladatel řádu Služebníků nemocných
  Za Zdeňku Němcovou, manžela Gustava, oboje rodiče a duše v očistci. Č.122

   
15.7.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Bonaventura, kardinál-biskup, učitel církve
  Za manželku Margitu Pospíšilovou a její živou rodinu. Č.114

   
16.7.2022 - So
 • 12:00  Tísek

  Panna Maria Karmelská
  Poděkování Pánu Bohu za dožití 70let života s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro celou rodinu.

   
17.7.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  16. neděle v mezidobí 
  Za Františka a Ludmilu Kubesovy, rodiče a sourozence z obou stran, syna Františka, snachu Evu a vnuka Juraje, zetě Miloše a Petra, rodiny Kubesovou, Kúdelkovou, Richtrovou, Jozkovou, Matiáškovou, Rozehnalovou a duše v očistci.
  Sbírka na opravy kostela

   
 • 9:15  Těškovice

  16. neděle v mezidobí
  Poděkování za přijatá dobrodiní, ochranu P. Marie pro živou rodinu a zemřelého manžela. Č.173

   
 • 10:30  Tísek

  16. neděle v mezidobí
  Za Vladislava Nikla, rodiče, za Otilii Hájkovou a manžela.
  Sbírka na opravy kostela

   
22.7.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Marie Magdaléna
  Za Miladu a Jana Lazeckého, rodiče, snachu, zetě, vnuka a za celou živou rodinu. Č.202

   
23.7.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv. Brigita, patronka Evropy
  Za Aloisii Lindovskou, manžela Karla a děti. Č.91

   
24.7.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  17. neděle v mezidobí
  Za Annu Bohdálkovou, rodiče, švagra Vítězslava, Miloše Hermana, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  17. neděle v mezidobí
  Za Marii Sýkorovou k nedožitým 80. narozeninám. Č.186
  Sbírka na potřeby kostela

   
 • 10:30  Tísek

  17. neděle v mezidobí
  Za Marii Richtárovou a rodiče z obou stran.

   
 • 15:00  Kaple sv.Anny

  Pobožnost u kapličky sv. Annyna Městském kopci mezi Tískem a Bílovcem.

   

   
25.7.2022 - Po
 • 18:00  Těškovice

  sv. Jakub, apoštol
  Za Antonína Krayzla, manželku Annu, zetě a za živou rodinu. Č.178

   
26.7.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv. Jáchym a sv. Anna, rodiče Panny Marie
  Za živé i zemřelé Anny z farnosti s přímluvou sv. Anny za jejich rodiny. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Jáchym a sv. Anna, rodiče Panny Marie
  Za rodinu Drobnou a Bažantovou a za rodiče z obou stran.

   
27.7.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  Za všechny Anny, Aničky a Boží požehnání pro jejich rodiny.

   
28.7.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Nazarius a Celsus, mučedníci
  Za Anežku Meleckou, manžela Johana, za Františku Lazeckou, manžela Jindřicha a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Nazarius a Celsus, mučedníci
  Za Emila Lubojackého, manželku, dceru, zetě a duše v očistci. Č.122

   
29.7.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv.Marta, Marie a Lazar
  Za Annu Kupkovou, manžela Antonína, děti a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.198
  Mše svatá pro mláděž

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Marta, Marie a Lazar
  Na úmysl poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života.

   
31.7.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  18. neděle v mezidobí
  Za Aloise Štilnera a manželku, Ladislava Štilnera, manželku, Miroslava Štilnera, vnuka Adámka, a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  18. neděle v mezidobí
  Za Aloise Kudrnu a manželku. Č.183

   
 • 10:30  Tísek

  18. neděle v mezidobí
  Za Františka Kubečku, rodiče a za duše, na které nikdo nepamatuje.