Bohoslužby – kalendář

28.7.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Marii Martinkovou, manžela, rodiče z obou stran a za Věrku Fojtíkovou, bratra a rodiče.

   
29.7.2021 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Marty
  Za Jiřího Vavrečku, rodiče a jeho živou rodinu. Č.87

   
30.7.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Antonii Plašilovou, manžela Jaroslava, syny, snachu a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.79

   
 • 18:00  Slatina

  Na poděkování Panu Bohu a Panně Marii za dar zdraví a boží požehnání u příležitosti životního jubilea 80 let, s prosbou o Boží ochranu a lásku pro celou rodinu.

   
1.8.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  18. neděle v mezidobí
  Památka sv. Alfonse z Liguori

  Za Aloise Štilnera a manželku, Ladislava Štilnera a manželku, Miroslava Štilnera, vnuka Adamka, a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  18. neděle v mezidobí
  Památka sv. Alfonse z Liguori

  Poděkování za dar života 80 let, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.95

   
 • 10:30  Tísek

  18. neděle v mezidobí
  Památka sv. Alfonse z Liguori
   
  Za Jaroslava a Ludmilu Nohlových, rodinu Nohlovou a Jaráskovou.

   
 • 15:00  kaplička sv. Anny

  Pobožnost u kapličky sv. Anny na Městském kopci mezi Tískem a Bílovcem.

   
4.8.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Tomáše Adamuse a živou rodinu.

   
5.8.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  Za Andělu Drastíkovou, manžela, rodiče z obou stran, rodinu Matlaškovou a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Posvěcení římské baziliky Panny Marie
  Za Josefa Nohla, rodiče a Boží požehnání, ochranu P. Marie. Č.13

   
6.8.2021 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Proměnění Páně
  Za Antonína Krayzla, rodiče a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.6

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Proměnění Páně
  Za Annu Bohdálkovou, rodiče, švagra, Miloše Hermana a duše v očistci.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
7.8.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za kněze Karla Kováře, rodiče a sestru. Č.149
  Litanie k P.Marii

   
8.8.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  19. neděle v mezidobí
  Za Jana Kubečku, sestru, švagra, Josefa Stoklasu a rodiče, Pavlínu Bohdálkovou a manžela, dceru, zetě, Magdalénu, Marii a Františku Kubánkovy, zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  19. neděle v mezidobí
  Za Marii Krčovou k nedožitým 90 narozeninám, manžela, rodiče a duše v očistci. Č.185

   
 • 10:30  Tísek

  19. neděle v mezidobí
  Za Otu Šubrta, švagrovou Milušku Kupkovou, její dceru Helenku a jejich rodiče.

   
9.8.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy
  Za Marii Vyležíkovou, manžela Vladimíra, syna, snachu a vnuka. Č.160

   
10.8.2021 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka
  Za Miladu a Jana Lazeckého, rodiče, snachu, zetě a živou rodinu. Č.202

   
12.8.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Helenu Krejčí k nedožitým 90. létům, manžela Ludvíka, rodiče z obou stran, sourozence a celou rodinu Krejčí a Hulovou.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za manžele Vavrošovy, syna a za manžele Hurníkovy a živou rodinu. Č.116

   

   
13.8.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Antonína Hoše, Marii Kupkovou, manžela, Emilii Svrčkovou, Věru Cihlářovou a manžela. Č.76

   
 • 18:00  Slatina

  Za Pavla Kořistku a Jiřího Kořistku s rodinou.

   
14.8.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
  Za Marii Bartošovou, Irynu Kyšavou, Ilonu Palusovou a duše v očistci. Č.87

   
15.8.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  Za živé a zemřelé farníky a dobrodince naší farnosti
  Hlavní pouť

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
  Za Zdeňka Nováka, oboje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.21
  Hlavní pouť

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
  Za Bedřicha Richtára, manželku Blaženu, sourozence a rodiče z obou stran.

   
19.8.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Emilii Pituchovou, manžela Leopolda, rodiče a sourozence z obou stran.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Lubomíra Lichého, syna, rodiče, sourozence, švagry, švagrové a za živou rodinu. Č. 94
  Litanie k sv. Josefovi

   
20.8.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Bernarda
  Za Josefa Ondru, manželku, syny a snachu s vnoučaty. Č.87

   
 • 18:00  Slatina

  Památka sv. Bernarda
  Za Jiřinu Korduljakovou k nedožitým 90. létům, rodiče Marii a Teodora Balnerovy.

   
22.8.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  21. neděle v mezidobí
  Památka Panny Marie Královny

  Za Zdeňka Rychtára, vnuky a rodiče z obou stran.

   
 • 9:15  Těškovice

  21. neděle v mezidobí
  Památka Panny Marie Královny
   
  Za Emilii Lindovskou, manžela Josefa, syna Pavla a Boží požehnání s přímluvou Panny Marie pro živou rodinu. Č.151

   
 • 10:30  Tísek

  21. neděle v mezidobí
  Památka Panny Marie Královny

  Za Františka Kubečku, rodiče a za duše na které nikdo nepamatuje.

   
24.8.2021 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
  Za Hedviku Bartošákovou a její živou rodinu. Č.96

   
25.8.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Marii Richterovou, manžela a rodiče z obou stran.

   
26.8.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Markétu Paláčkovou, manžela, rodiče z obou stran, syna, rodinu Paláčkovou a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Huga Vavrečku, manželku Ludmilu, jejich rodiče a sourozence. Č.18

   
27.8.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Památka Sv. Moniky
  Za Evu Řeháčkovou a její živou rodinu. Č.225

   
 • 18:00  Slatina

  Památka Sv. Moniky 
  Za Antonína a Boženu Stanovských, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.