Bohoslužby – kalendář

30.3.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Rudolfa Stanovského, jeho rodiče a bratry, za Hanku Stanovskou a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Anežku Lazeckou, manžela Rafaela, sourozence a dva zetě. Č.87

   
31.3.2023 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Annu Jedličkovou, manžela Jiřího, syna Miroslava a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.57  
  Mše svatá pro mládež

   
 • 17:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Slatina

  Bl. Balbína, mučednice
  Za Jiřího Kupku, manželku, rodiče z obou stran, za celou zemřelou i živou rodinu a duše v očistci.

   
1.4.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za nová kněžská a řeholní povolání. Č.10
  Litanie k P.Marii

   
 • 9:00  Tísek

  VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVEĎ

   
 • 10:30  Těškovice

  VELIKONOČNÍ SVATÁ ZPOVEĎ 
  10.30 hod. - 12 hod.

   
2.4.2023 - Ne
 • 7:30  Slatina

  Křížová cesta

   
 • 8:00  Slatina

  Květná neděle (Pašijová) 
  Za Teodora a Jiřinu, Čestmíra a Annu Illíkovy, za rodinu Pišovou, Konečnou, Barovou, za Pavlu Večerkovou a rodinu Běťákovou s prosbou k Panně Marii o ochranu celé živé rodiny.
  Sbírka na opravy kostela
  Žehnání ratolestí.

   
 • 8:45  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 9:15  Těškovice

  Květná neděle (Pašijová)
  Za Josefa Sochorka, manželku Jiřinu a oboje rodiče. Č.168
  Sbírka na opravy kostela
  Žehnání ratolestí.

   
 • 10:00  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 10:30  Tísek

  Květná neděle (Pašijová)
  Za Marii Hájkovou, manžela Vojtěcha, zetě Pavla a rodiče z obou stran.
  Sbírka na opravy kostela
  Žehnání ratolestí.

   
 • 14:00  Výškovice

  Křížová cesta

   
3.4.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  Pondělí Svatého týdne
  Za mír a pokoj na celém světě.

   
 • 17:00  Těškovice

  Pondělí Svatého týdne
  Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.197

   
4.4.2023 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Úterý Svatého týdne
  Za Anežku Krayzlovou, manžela, syna, zetě, vnoučata a rodiče. Č.20

   
 • 18:00  Slatina

  Úterý Svatého týdne
  Za Waltra, Inge, Huga a celou rodinu Bažantovou a Fechtnerovou.

   
5.4.2023 - St
 • 15:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 16:00  Tísek

  Středa Svatého týdne
  Mše svatá za nemocné z naší farnosti

   
 • 17:00  Těškovice

  Středa Svatého týdne
  Za Anežku Lazeckou, manžela Vladimíra a syna Bohuslava. Č.147

   
6.4.2023 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Zelený čtvrtek
  Za Teodora Sochorka, dvě manželky, děti, snachy, zetě, vnuka, rodiče a živou rodinu. Č.94

   
 • 18:00  Tísek

  Zelený čtvrtek
  Za Hedviku Teglovou, manžela Františka, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
7.4.2023 - Pá
 • 9:00 

  Od 9:00 hod. bude kněz navštěvovat nemocné v naší farnosti s udělením svátosti. 
  Svůj požadavek zapište v sakristii v kostele.

   
 • 15:30  Těškovice

  Křížová cesta

   
 • 16:00  Těškovice

  Velký pátek
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  Den přísného postu
  Novéna k Božímu milosrdenství (7.-15.4.)

   
 • 17:30  Tísek

  Křížová cesta

   
 • 18:00  Tísek

  Velký pátek
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  Den přísného postu
  Novéna k Božímu milosrdenství (7.-15.4.)

   
8.4.2023 - So
 • 11:00  Těškovice

  Adorace u Božího hrobu
  11 hod. - 15 hod.

   
 • 11:30  Tísek

  Adorace u Božího hrobu
  od 11.30 hod. do 17.30 hod.

   
 • 18:00  Tísek

  Bílá sobota 
  Za Ludmilu a Františka Šnytových, dceru, zetě, syna a za celou zemřelou a živou rodinu.
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  VELIKONOČNÍ VIGILIE

   
 • 20:00  Těškovice

  Bílá sobota 
  Za Hugo Nemynáře, rodiče a dceru. Č.19
  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
  VELIKONOČNÍ VIGILIE

   
9.4.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  Za naše farní společenství
  Sbírka na příspěvek do DMS fondu
  Žehnání velikonočních pokrmů.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  Poděkování P. Bohu a P. Marii za vyslyšené prosby, dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za zemřelého manžela. Č.181
  Sbírka na příspěvek do DMS fondu
  Žehnání velikonočních pokrmů.

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
  Za Annu Vidlákovou, manžela a za Alenku Švarcovou a manžela.
  Sbírka na příspěvek do DMS fondu
  Žehnání velikonočních pokrmů.

   
10.4.2023 - Po
 • 8:00  Slatina

  Pondělí velikonoční
  Mše svatá jako poděkování a požehnání pro lektory, zpěváky, varhaníky, a všechny, kteří úklidem, výzdobou a organizačně zvelebují náš kostel a napomáhají k důstojnému slavení eucharistií.

   
 • 9:15  Těškovice

  Pondělí velikonoční
  Za Jana Teodora Sochorka k 10. výročí úmrtí a živou rodinu č.193

   
 • 10:30  Tísek

  Pondělí velikonoční
  Za Libuši Šindelovou, manžela Jaroslava, rodiče, za Zdenka Richtera, manželku Zdenku, švagra Václava, neteř Naděždu a zetě Ladislava.

   
11.4.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  Úterý v oktávu velikonočním
  Za Miládku Maňákovou, bratra Jaroslava, sestru Annu, za živé sourozence Marii a Milana, za Jiřího Potužníka, Zuzanku

   
12.4.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  Středa v oktávu velikonočním
  Za Marii a Vladimíra Dluhoše, vnuka Michala a rodiče z obou stran.

   
13.4.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Čtvrtek v oktávu velikonočním
  Jako poděkování za dožití životního jubilea s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Čtvrtek v oktávu velikonočním
  Za Josefa Schaumana, manželku Ludvíku, rodiče, děti, zetě, vnuky a snachu Marii.Č.10
  Litanie k sv. Josefovi

   
14.4.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Pátek v oktávu velikonočním
  Za Maxmiliána Juchelku a rodiče, s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie. Č.68

   
 • 18:00  Slatina

  Pátek v oktávu velikonočním
  Za Annu Braunerovou, dva manžely Miloše a Petra, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
15.4.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sobota v oktávu velikonočním
  Za Annu Lindovskou, manžela Jindřicha, dva syny, snachu Boženu a neteř Libuši. Č.10

   
16.4.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
  Za Vítězslava Jana Poulíka, rodiče z obou stran, bratra Oldřicha, švagrovou Annu, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
  Za Věrku Martiníkovou, otce a celou živou rodinu. Č.8

   
 • 10:30  Tísek

  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
  Za Stanislava Richtera, jeho otce Karla a prarodiče.

   
17.4.2023 - Po
 • 16:00  Tísek

  Na jistý úmysl a za duše, které čekají na Boží milosrdenství.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Leopoldu Sedlákovou, manžela, dva syny, duše v očistci. Č.154

   
18.4.2023 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za rodinu Sváčkovou a Vašinkovou.

   
19.4.2023 - St
 • 16:00  Tísek

  Za Zdenku Bučkovou, manžela, syna, sourozence a rodiče z obou stran.

   
20.4.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Sv. Hugo
  Mše svatá k životnímu jubileu 75 let s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu. 
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Hugo
  Za Hugo Vavrečku, manželku Ludmilu, jejich rodiče, sourozence a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.18
  litanie k sv. Josefovi

   
21.4.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Anselm, biskup a učitel církve
  Za Miro Sochorka, manželku Vojtěšku, rodiče, sourozence a za Zdenku Nohla. Č.146

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Anselm, biskup a učitel církve
  Za Jarmilu Vajdovou, její rodiče a duše v očistci.

   
22.4.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Ilonu Pelusovou, Irynu Ryšavou, Marii Bartošovou a duše v očistci. Č.87

   
23.4.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  3. neděle velikonoční
  Za víru, zdraví a požehnání pro novou rodinu a za šťastné narození dítěte.

   
 • 9:15  Těškovice

  3. neděle velikonoční
  Za Rudolfa Mazura, dceru, oboje rodiče, sourozence a za zemřelou rodinu. Č. 8

   
 • 10:30  Tísek

  3. neděle velikonoční
  Za Marii Petruškovou, sourozence Zdenku, Anku, Ladislava, Miroslava, švagrové Karlu a Zdenku Bartovou, švagry Antonína, Josefa, Stanislava, Jaromíra, Ladislava, Rudolfa a rodiče z obou stran.

   
27.4.2023 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Jaroslava Stanovského, rodiče, sourozence a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za sestru Ludmilu, synovce Lubomíra, rodiče, sourozence a živou rodinu. Č. 94

   
28.4.2023 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv.Petr Chanel, kněz a mučedník
  Za Miloše Juchelku, rodiče, bratry, sestru Aničku a švagra Antonína. Č.178
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Sv.Petr Chanel, kněz a mučedník

   
29.4.2023 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Kateřina Sienská, patronka Evropy
  Za Radima Kotalu, rodiče a bratra Josefa. Č.10