Bohoslužby – kalendář

21.4.2024 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4.neděle velikonoční
  Za Vítězslava Jana Poulíka, bratra, švagrovou, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

   
 • 9:15  Těškovice

  4.neděle velikonoční
  Za Rudolfa Mazura, dceru Věrku, oboje rodiče, sourozence a za celou živou i zemřelou rodinu. Č.8
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

   
 • 10:30  Tísek

  4.neděle velikonoční
  Za Zdenka Richtára, bratra Lubomíra a za rodiče Zdenku a Lubomíra Richtárové.
  Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

   
22.4.2024 - Po
 • 17:00  Tísek

  Na jistý úmysl s prosbou o dar zdraví.

   
23.4.2024 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv.Vojtěch, biskup a mučedník
  Za Leopoldu Sedlákovou, manžela, dva syny a duše v očistci. Č.154

   
 • 18:00  Slatina

  sv.Vojtěch, biskup a mučedník
  Za dary zdraví, moudrosti a Božího požehnání pro tatínka a dědečka a jako poděkování k jeho dožitým narozeninám.

   
24.4.2024 - St
 • 17:00  Tísek

  sv.Jiří, mučedník
  Za Františku Radoměřskou, manžela, syna, zetě a duše v očistci.

   
25.4.2024 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv.Marek, evangelista
  Za Ludviku Mazurovou, manžela, čtyři děti a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv.Marek, evangelista
  Za Hugo Vavrečku, manželku Ludmilu, jejich rodiče a sourozence.

   
26.4.2024 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Maxmiliána Juchelku, oboje rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu. Č.68
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Helenu a Vojtěcha Ocáskovy, syna, zetě, rodiče a sourozence z obou stran.

   
27.4.2024 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Františka Kupku, manželku Annu, oboje rodiče, zetě Jiřího a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.174

   
28.4.2024 - Ne
 • 8:00  Slatina

  5. neděle velikonoční
  Za Čestmíra Vajdu, rodiče, sourozence Jana a Vlastíka, švagrovou Zdeňku a švagra Jarka.
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  5. neděle velikonoční 
  Za Víta Krayzla, manželku Evu, rodiče a bratry. Č.64
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  5. neděle velikonoční
  Za Miroslava Nikla, manželku, syna, zetě a rodiče z obou stran.
  Sbírka na opravy kostela
  Dětská mše svatá

   
29.4.2024 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv.Kateřina Sienská, patronka Evropy
  Za pana faráře Josefa Motyku, za mládež a nová kněžská povolání.

   
 • 18:00  Těškovice

  sv.Kateřina Sienská, patronka Evropy
  Poděkování za svátost manželství s prosbou o Boží ochranu. Č.236

   
30.4.2024 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv.Zikmunt, mučedník
  Za Boží milosti pro Ludvíka a Miladu s prosbou o ochranu sv.Jakuba a sv.Kryštofa, na jejich Svatojakubské pouti.