Bohoslužby – kalendář

18.10.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Lukáš, evangelista 
  Za Libuši Kupkovou, manžela Břetislava a oboje rodiče. Č.125

   
20.10.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Hedviku Jedlíčkovou, manžela Františka, zetě Zdenka, Vladimíra, dcery Annu a Marii.

   
 • 18:00  Těškovice

  155. výročí posvěcení kostela Nanebevzetí P. M.v Těškovicích
  Za farníky a živé a zemřelé dobrodince kostela.

   
21.10.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Oldřicha Bendu, sourozence a rodiče Ludvíka a Annu Bendovou, za Jaromíra a Annu Meleckých
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Emilii Seidlerovou a za živou i zemřelou rodinu. Č.2
  Litanie k sv. Josefovi

   
22.10.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Jan Pavel II. papež
  Za Josefa Kubzu, manželku Ludmilu, rodiče. Za Rostislava Fromeliuse a Boží ochranu pro živou rodinu. Č.10

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Jan Pavel II. papež
  Za Františka a Jarmilu Lubojackých, jejich rodiče a za zdraví a prospěch pro celou živou rodinu.

   
23.10.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Petra Krayzla a duše v očistci. Č.28

   
24.10.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  30. neděle v mezidobí
  Na úmysl poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu.
  Den modliteb za misie.
  Sbírka na světové misie

   
 • 9:15  Těškovice

  30. neděle v mezidobí
  Za Karla Krayzla a rodiče s bratry. Č.116
  Den modliteb za misie.
  Sbírka na světové misie

   
 • 10:30  Tísek

  30. neděle v mezidobí
  Za Zdenka Richtera, manželku Zdenku a rodiče z obou stran.
  Den modliteb za misie.
  Sbírka na světové misie

   
27.10.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Danu Lazeckou a syna Pavla.
  PO MŠI SVATÉ DUŠIČKOVÁ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
28.10.2021 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
  Za Helenu Krayzlovou, manžela Otakara, rodiče, sourozence a duše v očistci. Č.204

   
29.10.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za rodiče Pracné, Hozové a jejich živé i zemřelé rodiny. Č. 186
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Boženu a Zdeňka Niklovy, rodiče z obou stran, švagra, rodinu Foltýnovou a duše v očistci.
  PO MŠI SVATÉ DUŠIČKOVÁ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
30.10.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za živé i zemřelé Marie z farnosti. Č.116
  PO MŠI SVATÉ DUŠIČKOVÁ SVATÁ ZPOVĚĎ

   
31.10.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  31. neděle v mezidobí
  Za zdraví a dobré vztahy v rodině
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  31. neděle v mezidobí
  Za Aloise Krčmáře a manželku Annu. Č.103
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  31. neděle v mezidobí
  Za Františka Satka, manželku Emilii, dcery Zdenku, Annu, Marii, syny Ladislava, Miroslava a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá.

   
 • 13:00  Výškovice

  Dušičková pobožnost na hřbitově ve Výškovicích.

   
 • 14:00  Tísek

  DUŠIČKOVÁPOBOŽNOST NA HŘBITOVĚ V TÍSKU

   
 • 15:00  Těškovice

  NEŠPORY V KOSTELE, PRŮVOD A POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ V TĚŠKOVICÍCH.

   
1.11.2021 - Po
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost všech svatých 
  Za Hedviku Juchelkovou, manžela Josefa, dcery, zetě a duše v očistci. Č.107

   
 • 18:00  Tísek

  Slavnost všech svatých
  Za Františku Lazeckou, manžela Josefa, syna Zdenka, vnuka Milana, snachu Jarku, rodiče a celou rodinu Lazeckou.

   
2.11.2021 - Út
 • 16:00  Tísek

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Přede mši čtení otčenášků
  Za Miroslava Švejdu, rodiče z obou stran a za rodinu Kremzerovou.

   
 • 17:00  Těškovice

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Přede mši svatou čtení otčenášků
  Za všechny zemřelé a duše v očistci.

   
 • 18:00  Slatina

  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  Na úmysl Svatého otce
  Přede mši čtení otčenášků
  Po mši svaté pobožnost na hřbitově ve Slatině.

   
4.11.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Václava Richtara, bratra, sestru a rodiče z obou stran.

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Karla Boromejského
  Za Zdeňka Krayzla, oboje rodiče, švagry a Boží ochranu pro živou rodinu. Č. 201

   
5.11.2021 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Zachariáš a Alžběta
  Za Karla Lazeckého, syna, sestry Jiřinu a Annu, švagry a oboje rodiče. Č. 86

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Zachariáš a Alžběta
  Za rodinu Hodanovou a Heidenreichovou

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
6.11.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Zdeňka Bučka a Lenku Krátkou a duše v očistci. Č. 87
  Litanie k P.Marii

   
7.11.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  32. neděle v mezidobí
  Za živé a zemřelé farníky z Nového Světa.
  (Krmášová mše Nový Svět)

   
 • 9:15  Těškovice

  32. neděle v mezidobí
  Poděkování za dar života 55 let a ochranu Boží pro Martina a jeho rodinu. Č. 10

   
 • 10:30  Tísek

  32.neděle v mezidobí
  Za Benedikta Nohla, rodiče z obou stran a za Vladimíra Nohla a duše.