Bohoslužby – kalendář

19.9.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Za Ludmilu Richtárovou, manžela, syna, dceru a zetě. Č. 91

   
20.9.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  25. neděle v mezidobí
  Za Jaromíra Meleckého, manželku, zetě, rodiče z obou stran, Oldřicha Němce a manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu.
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.

   
 • 9:15       Těškovice

  25. neděle v mezidobí
  Poděkování za dar života 80. let s prosbou o Boží požehnání, zemřelého manžela, za živou i zemřelou rodinu Vozničkovou a Rychtárovou.
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.

   
 • 10:30       Tísek

  25. neděle v mezidobí
  Za Jana a Danušku Lazeckých, rodiče z obou stran a duše v očistci.
  Dožínková mše svatá - poděkování za úrodu.

   
23.9.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Za Marii Šindlerovou, manžela Otu a rodiče z obou stran.

   
24.9.2020 - Čt
 • 16:00       Výškovice

  Za Jarmilu a Antonína Sikorovy, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
 • 17:00       Těškovice

  Za Jaromíra Kupku, manželku Gustavu, oboje rodiče, bratry, švagry a švagrové. Č. 160

   
25.9.2020 - Pá
 • 17:00       Těškovice

  Mše svatá pro mládež
  Za Elišku Šenkovou, manžela a syny. Č. 143

   
 • 18:00       Slatina

  Za rodiče Sasové a Humeníkové, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, duše v očistci a živou rodinu.

   
26.9.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Za Antonína Lindovského k 5. výročí úmrtí, bratra Oldřicha a oboje rodiče. Č. 182

   
 • 16:00       Výškovice

  Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
  Za živé a zemřelé farníky z Výškovic, za mládež a dobrodince kaple a ochranu Panny Marie pro celou obec Výškovice
  (krmáš ve Výškovicích u kaple)

   
27.9.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  26. neděle v mezidobí
  Za Boženu a Cyrila Vajdovy, syna Drahomíra a duše v očistci.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15       Těškovice

  26. neděle v mezidobí
  Za Annu Kupkovou, manžela Františka, oboje rodiče, sourozence a zetě Jiřího. Č. 174
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30       Tísek

  26. neděle v mezidobí
  Za Vlastu Jakubjanskou, Václava a Cecilii Haklovych a za dar zdraví pro celou rodinu.
  Dětská mše svatá

   
28.9.2020 - Po
 • 9:15       Těškovice

  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
  Za Václava Lindovského.

   
 • 10:30       Tísek

  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
  Za Bohuslava Hájka, dceru Růženku, vnuka Jirku, za švagry, švagrové a sestru Dobrušku a rodiče z obou stran.

   
30.9.2020 - St
 • 17:00       Tísek

  Za Marii Havranovou, manžela Jaromíra a rodiče.

   
1.10.2020 - Čt
 • 17:00       Těškovice

  Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
  Za Annu Richtrovou, manžela Milana, syna a Boží požehnání pro celou živou rodinu. Č. 198

   
2.10.2020 - Pá
 • 16:30       Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00       Těškovice

  Památka svatých andělů strážných
  Za Helenu Krayzlovou, manžela Otakara, rodiče a sourozence. Č. 204

   
 • 18:00       Slatina

  Památka svatých andělů strážných
  Za Marii Kotalovou, manžela Drahomíra, syny Josefa a Radima, rodiče a sourozence z obou stran, rodinu Dostálovou a duše v očistci.

   
 • 18:30       Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti. Pobožnost k srdci Ježíšovu

   
3.10.2020 - So
 • 7:00       Těškovice

  Litanie k P. Marii
  Poděkování za 60. let života, Boží požehnání, ochranu P. Marie Ustavičné pomoci do dalších let. Č. 149

   
4.10.2020 - Ne
 • 8:00       Slatina

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Michala Lindovského, prarodiče a živou rodinu.

   
 • 9:15       Těškovice

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Františka Režného a celou živou i zemřelou rodinu. Č. 43

   
 • 10:30       Tísek

  27. neděle v mezidobí
  sv. František z Assisi
  Za Annu Stanovskou, manžela Jana, švagry Františka a Radka a rodiče z obou stran