Bohoslužby – kalendář

19.1.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  Za zemřelé z rodiny Vajdové, Kapsové a Rekové.

   
20.1.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu Veselkovou, Richterovou a Špirkovou.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Bohumilu Hozovou, manžela Miloše a za živou rodinu. Č.167
  Litanie k sv. Josefovi

   
21.1.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Anežka Římská
  Za Hedviku Bartošákovou, rodiče, sourozence a její živou rodinu. Č.96

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Anežka Římská
  Za Teodora Kubánka, dvě manželky, dvě dcery, dva zetě, vnuka, duše v očistci a živou rodinu.

   
22.1.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Vincenc
  Za Miroslava Satka, za dar věčného života. Č.87

   
23.1.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  3. neděle v mezidobí
  Za Pavla Kocurka, Jiřího Kocurka, manželku, syna, Karla Scholastra, manželku, tři syny, Hugo Schindlera, manželku, rodinu Schindlerovou, Přibylovou, Pokorákovou a živou rodinu. 
  Neděle Božího slova
  Sbírka na biblický apoštolát.

   
 • 9:15  Těškovice

  3. neděle v mezidobí 
  Za Karla Řeháčka, manželku Hedviku, snachu, zetě a vnuka Káju. Č.197 
  Neděle Božího slova
  Sbírka na biblický apoštolát.

   
 • 10:30  Tísek

  3. neděle v mezidobí 
  Za Hedviku Jedličkovou, manžela Františka, zetě Zdenka, Vladimíra, dcery Annu a Marii.
  Neděle Božího slova
  Sbírka na biblický apoštolát.

   
24.1.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv. František Saleský

   
25.1.2022 - Út
 • 16:00  Tísek

  Svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola
  Za Jaromíra Kupku, manželku Gustavu, rodiče, bratry a za živou rodinu. Č.196

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Obrácení sv.Pavla, apoštola
  Za Waltra, Inge, Huga a celou rodinu Bažantovou a Fechtnerovou.

   
26.1.2022 - St
 • 17:00  Tísek

  sv. Timotej a Titus, biskupové
  Za Zdenka Hrušku a rodiče.

   
27.1.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Leopolda Pituchu, manželku, rodiče a sourozence z obou stran, za zetě Pavla a Jana a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jana a Boženu Lindovské, rodiče, syny Antonína a Oldřicha a ochranu Boží pro živou rodinu. Č. 71

   
28.1.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  sv. Tomáš Akvinský
  Za Jaroslava Řeháčka, oboje rodiče a živou rodinu. Č.112
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Tomáš Akvinský
  Za Josefa a Marii Stanovských, dceru Marii, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
29.1.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Ladislava Satka, manželku Karlu, vnučku, rodiče a sourozence. Č.87

   
30.1.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. neděle v mezidobí
  Za Františka a Štěpánku Zajícovy, syna Milana, duše v očistci a živou rodinu.
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  4. neděle v mezidobí
  Za Františku Sýkorovou, manžela Ladislava, syna, rodiče a sourozence. Č.106
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  4. neděle v mezidobí
  Za Amálii Nohlovou, manžela Jana, dceru Annu, zetě Jana, Radka a rodiče z obou stran.
  Dětská mše svatá

   
31.1.2022 - Po
 • 17:00  Tísek

  sv.Jan Bosco

   
1.2.2022 - Út
 • 18:00  Slatina

  Za rodinu Maňákovou a rodiče z obou stran, za Miládku Maňákovou a živou a zemřelou rodinu.

   
2.2.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Za Hedviku Dluhošovou, zetě a duše v očistci
  Světový den zasvěceného života. 
  Hromnice

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Za Václava Lindovského, za dar věčného zdraví. Č.10 
  Světový den zasvěceného života. 
  Hromnice

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Uvedení Páně do chrámu
  Za Adolfa a Marii Schaumannovy, rodiče a sourozence z obou stran, za rodiny Šlocarovou, Šusterovou, Kapitánovou, Švermovou, Císařovou a duše v očistci.
  Světový den zasvěceného života. 
  Hromnice

   
3.2.2022 - Čt
 • 16:00  Tísek

  sv. Blažej, biskup a mučedník 
  Svatoblažejské požehnání

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Blažej, biskup a mučedník
  Za Marii Juchelkovou, manžela Jaroslava a dceru Evu. Č.183
  Svatoblažejské požehnání

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Blažej, biskup a mučedník
  Za Marii Schindlerovou, manžela, zetě Pavla, za Jiřího Kocurka, manželku, syna, za Karla Scholastra, manželku, tři syny, rodinu Přibylovou a živou rodinu.
  Svatoblažejské požehnání

   
4.2.2022 - Pá
 • 16:30  Těškovice

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Vlastu Grygarovou, manžela Rudolfa, syna, zetě a za celou živou rodinu. Č.201

   
 • 18:00  Slatina

  Za rodiče Sasovy a Humeníkovy, bratra Jana a Michala, švagrové Helenu a Marii, Helenu Chlebákovou a živou rodinu.

   
 • 18:30  Slatina

  Výstav a společná adorace Nejsvětější svátosti.
  Pobožnost k srdci Ježíšovu.

   
5.2.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  sv.Agáta, panna a mučednice
  Za Annu Richterovou, manžela Josefa, rodiče, sestru a dva zetě. Č.87
  Litanie k P.Marii

   
6.2.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  5. neděle v mezidobí
  Za Helenu Bohdálkovou, manžela, dceru, zetě, rodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  5. neděle v mezidobí
  Za Josefa Kupku, rodiče a Boží požehnání pro jeho živou rodinu.Č.57

   
 • 10:30  Tísek

  5. neděle v mezidobí
  Za Pavlu a Františka Satkových, dceru Irenu, zetě Zdenka, Jana a rodiče.