Bohoslužby – kalendář

13.5.2021 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
  Za otce Josefa Motyku, za mládež a nová kněžská a řeholní povolání.
  Novéna k Duchu Svatému (14.-22.5.)

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
  Za Hedviku Juchelkovou, manžela Josefa, dcery a zetě. Č.181

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Nanebevstoupení Páně
  Za Františka Kubesu, rodiče Františka a Ludmilu, tchána Adolfa, švagry Miloše a Petra, rodiny Kubesovou, Kúdelkovou, Richtrovou, Jozkovou, Matiáškovou, Rozehnalovou a duše v očistci.

   
14.5.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Svátek sv. Matěje, apoštola
  Za Annu Richterovou, manžela Milana a syna. Č.198
  Novéna k Duchu Svatému (14.-22.5.)

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek sv. Matěje, apoštola
  Na úmysl poděkování za dožité jubileum s prosbou o zdraví a požehnání pro celou rodinu.
  Novéna k Duchu Svatému (14.-22.5.)

   
15.5.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za manžele Vavrošovy, syna a Antonii Hurníkovou. Č.116

   
16.5.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  7. neděle velikonoční
  Sv. Jan Nepomucký, zemský patron Čech
  Za Aničku Ševčovičovou a Ondru Ptáčníka
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
 • 9:15  Těškovice

  7. neděle velikonoční
  Sv. Jan Nepomucký, zemský patron Čech
  Poděkování za 50 let života, za dar zdraví, víry, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Č.143 
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
 • 10:30  Tísek

  7. neděle velikonoční
  Sv. Jan Nepomucký, zemský patron Čech
  Za Pavla Krayzla, sourozence a rodiče
  Den modliteb za sdělovací prostředky

   
19.5.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za Josefa Petrušku, manželku Marii, dceru Zdenku, syna Jaromíra, snachu Marii, zetě Ladislava, Rudolfa a rodiče z obou stran.

   
20.5.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Za Antonína Nikla, manželky Marii a Helenu, dceru, syna, zetě, snachu, duše v očistci a živou rodinu.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za dar víry pro Terezii, Nikol, Lukáše a Beátku. Č.250
  Litanie k sv. Josefovi

   
21.5.2021 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Mirka Sochorka, manželku Vojtěšku, jejich rodiče a sourozence. Za Zdeňka Nohla a syna. Č.146

   
 • 18:00  Slatina

  Za Ludmilu Vřeskou, manžela, rodiče z obou stran, dcery, syny, vnuka Hanz Petra a rodinu Tománkovou

   
22.5.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Františka Kupku, manželku Annu, oboje rodiče a za živou rodinu. Č.174

   
23.5.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  Za Zdeňku Kubánkovou, rodiče, dva bratry, Jana a Annu Kubánkovy, dceru, zetě a duše v očistci.
  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Seslání Ducha Svatého
  Za Karla Krayzla, oboje rodiče, bratry a ochranu Panny Marie Ustavičné pomoci pro rodinu. Č.116
  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Seslání Ducha Svatého 
  Za Tomáše Haningera k jeho nedožitým 40tým narozeninám a za duše v očistci.
  Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

   
26.5.2021 - St
 • 17:00  Tísek

  Za rodinu Maturovou a Richtárovou.

   
27.5.2021 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  Za Ottu Seidlera, rodiče, bratry, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
  Za Františka Lichého, manželku, děti, zetě, vnuka a Boží požehnání pro rodinu. Č.94

   
28.5.2021 - Pá
 • 16:00  Tísek

  Poděkování Pánu Bohu za 35let společného života, s prosbou o dar víry, Boží požehnání a dary Ducha svatého pro celou živou rodinu a za všechny zemřelé členy rodiny.

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Jaroslava Grygara, rodiče, švagra Zdeňka a Boží ochranu pro živou rodinu. Č.77
  Mše svatá pro mládež

   
 • 18:00  Slatina

  Za Bohumila Bohdálka, manželku, dceru, zetě, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a živou rodinu.

   
29.5.2021 - So
 • 7:00  Těškovice

  Sv. Pavel VI., papež
  Za Adolfa Lazeckého, manželku, dceru a za celou zemřelou rodinu. Č.89

   
30.5.2021 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Nejsvětější Trojice
  Za Annu Bučkovou, manžela, syna Josefa, za všechny, na které nikdo nepamatuje a živou rodinu. 
  Dětská mše svatá

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Nejsvětější Trojice
  Za Oldřicha Lindovského, bratra Antonína, rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Č.197 
  Dětská mše svatá

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Nejsvětější Trojice 
  Za Annu a Emila Lindovského, dceru, zetě, vnuka a rodiče z obou stran. 
  Dětská mše svatá