Bohoslužby – kalendář

2.12.2020 - St
 • 17:00  Tísek

  Mše svatá za nemocné z naší farnosti
  Za všechny nemocné postižené pandemii, s prosbou k Panně Marii o jejich uzdravení a za dar zdraví a ochranu pro celý svět.

   
3.12.2020 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Památka sv. Františka Xaverského
  Za Zdeňku Dvořáčkovou, manžela, syna a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  Památka sv. Františka Xaverského
  Václava Lindovského k nedožitým 82. narozeninám a jeho živou rodinu. Č.10

   
4.12.2020 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Zdenka Krayzla, oboje rodiče a švagra Jaroslava.

   
 • 18:00  Slatina

  Na úmysl poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za pomoc při studiu a za odvrácení pandemie Covit 19.

   
5.12.2020 - So
 • 7:00  Těškovice

  Litanie k P. Marii
  Za Petra Krayzla, rodiče a bratry. Č.116

   
 • 18:00  Slatina

  mše s nedělní platností
  Za Josefa Sýkoru.

   
6.12.2020 - Ne
 • 8:00  Slatina

  2. neděle adventní sv. Mikuláš
  Za Miroslava Vaňka, rodiče, sourozence, švagry, duše v očistci a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  2. neděle adventní
  sv. Mikuláš
  Za manželku Margitu, rodiče, švagra a Boží požehnání pro živou rodinu. Č.114

   
 • 10:30  Tísek

  2. neděle adventní
  Za Drahomíra Lazeckého, rodiče z obou stran, bratry a rodinu Richterovou a duše v očistci.