Bohoslužby – kalendář

4.12.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za Miroslava Vaňka, syna Miroslava, rodiče a sourozence z obou stran a duše v očistci.

   
 • 9:15  Těškovice

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Poděkování za 75 let života, s prosbou o Boží požehnáni. Č.87

   
 • 10:30  Tísek

  2. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za Drahomíra Lazeckého, rodiče z obou stran a za rodinu Richtárovou a duše v očistci.

   
5.12.2022 - Po
 • 16:00  Tísek

  Za dar zdraví pro nemocnou osobu.
  Rorátní mše

   
6.12.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Mikuláš, biskup
  Za Marii Řeháčkovou, manžela Karla, dceru Ludmilu, syny Jaroslava a Karla a duše v očistci.
  Rorátní mše

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Mikuláš, biskup
  Za zemřelé spolužáky ročník 1942 a jejich učitelé.
  Rorátní mše

   
7.12.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  sv. Ambrož, biskup a učitel církve
  volný úmysl

   
8.12.2022 - Čt
 • 16:00  Tísek

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Za Pavlu Honovou, manžela a děti.

   
 • 17:00  Těškovice

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Za Augustina Fryčku, manželku Marii, dceru Hedviku, vnuka, dva zetě. Č.64

   
 • 18:00  Slatina

  Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  Na úmysl prosby o dar víry a svátost křtu pro pět vnoučat a pravnuka Maxíka.

   
9.12.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Aloise Vavrečku, manželku Miladu a oboje rodiče. Č.149

   
 • 18:00  Slatina

  Za zdraví, lásku a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny Cibulkových a Lubojackých.

   
10.12.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Panna Maria Loretánská
  Za Slávka Lindovského, za dar věčného života. Č.151

   
11.12.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za uzdravení vztahů v rodinách Kořistkových, Rozbrojových a Šigutových.

   
 • 9:15  Těškovice

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ
  K Božímu milosrdenství za přijatá dobrodiní a ochranu p. Marie. Č.250

   
 • 10:30  Tísek

  3. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za Dobroslavu Nohlovou, manžela Benedikta, rodiče z obou stran a za Vladimíra Nohla a rodiče.

   
12.12.2022 - Po
 • 16:00  Tísek

  Panna Maria Guadalupská 
  Za dar zdraví pro nemocnou Patricii
  Rorátní mše

   
 • 17:00  Těškovice

  Panna Maria Guadalupská
  Za zemřelou rodinu Balharovou, Nohlovou a duše v očistci. Č.13
  Rorátní mše

   
13.12.2022 - Út
 • 18:00  Slatina

  sv. Lucie, panna a mučednice
  Za Annu Kubečkovou, dva manžely, rodiče, sestru, švagra a duše v očistci.
  Rorátní mše

   
14.12.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  Sv. Jan od Kříže, kněz a učitel církve
  Za Amálii Franekovou, manžela, syna, snachu a vnučku.

   
15.12.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  Na úmysl poděkování Pánu Bohu za 85 let života s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu.
  Litanie k sv. Josefovi

   
 • 17:00  Těškovice

  Za Anežku Pracnou, manžela, dceru, zetě a duše v očistci. Č.211
  Litanie k sv. Josefovi

   
16.12.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Za Miloše Juchelku, oboje rodiče, sourozence, švagra Antonína a za živou rodinu. Č.178

   
 • 18:00  Slatina

  Za živou a zemřelou rodinu Poulíkovou, Bohdálkovou, Stanovskou a duše v očistci.

   
17.12.2022 - So
 • 7:00  Těškovice

  Za Josefa Lubojackého, rodiče, za Antonii a Karla Kupkové, syna a vnučku Kateřinu. Č.38

   
 • 9:00  Tísek

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  9:00 – 10:00 hod.

   
 • 10:30  Těškovice

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  10:30 – 12:00 hod.

   
 • 16:00  Slatina

  VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ
  16:00 – 17:00 hod.

   
18.12.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za rodinu Furchovou, Klamertovou, Mrázovou, zetě Jaroslava Janiše a duše v očistci.
  Sbírka na opravu kostela

   
 • 9:15  Těškovice

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví, ochranu P. Marie pro živou rodinu a za zemřelého manžela. Č.6
  Sbírka na opravu kostela

   
 • 10:30  Tísek

  4. NEDĚLE ADVENTNÍ
  Za Irenu Kudelovou, manžela Zdenka, rodiče z obou stran a duše v očistci.
  Sbírka na opravu kostela

   
19.12.2022 - Po
 • 16:00  Tísek

  Blah. Urban V., papež
  Za duše, které čekají na Boží milosrdenství.
  Rorátní mše

   
20.12.2022 - Út
 • 18:00  Slatina

  Sv. Dominik Siloský
  Poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou k Panně Marii o ochranu a zdraví pro celou živou rodinu.
  Rorátní mše

   
21.12.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  Sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve

   
22.12.2022 - Čt
 • 16:00  Výškovice

  sv. Servus
  Za Leopolda Pituchu, manželku Emilii, syna Jana, rodiče a sourozence z obou stran, zetě Pavla a Jana a duše v očistci.

   
 • 17:00  Těškovice

  sv. Servus
  Za Karla Plašila, manželku Annu a oboje rodiče. Č.122
  Rorátní mše

   
23.12.2022 - Pá
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Jan Kentský, kněz
  Za Ludmilu Neuvirthovou, manžela Jaroslava, rodiče, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu. Č.138

   
 • 18:00  Slatina

  Sv. Jan Kentský, kněz
  Za Františka, Amalii a Boženu a celou rodinu Kouřilovou.

   
24.12.2022 - So
 • 14:00  Slatina

  ŠTĚDRÝ DEN 
  Za celé farní společenství
  Pro rodiny s dětmi

   
 • 20:30  Tísek

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za Jana Satka, rodiče z obou stran, za Františka Hájka, Jiřího Satka, manželku a syna.

   
 • 22:00  Těškovice

  ŠTĚDRÝ DEN
  Za živé i zemřelé farníky a dobrodince našeho kostela. Č.10

   
25.12.2022 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Narození Páně
  Za Patera Aloise Lazeckého, živé a zemřelé kněze z naší farnosti.

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Narození Páně
  Za Ludmilu Krayzlovou, manžela Karla a syny. Č.116

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Narození Páně
  Za Jana Richtera, sestru, rodiče z obou stran a duše v očistci.

   
26.12.2022 - Po
 • 8:00  Slatina

  Sv. Štěpán, prvomučedník
  Za Drahomíra Vajdu, rodiče, bratra Zdeňka a živou rodinu.

   
 • 9:15  Těškovice

  Sv. Štěpán, prvomučedník
  Za zemřelou rodinu Vinklerovou, Ilíkovou a za celou živou rodinu. Č.108

   
 • 10:30  Tísek

  Sv. Štěpán, prvomučedník
  Za Marii Hozovou, manžela dva zetě a duše v očistci.

   
27.12.2022 - Út
 • 17:00  Těškovice

  sv. Jan, apoštol a evangelista
  Za syna Lubomíra Lichého. Č.94

   
 • 18:00  Slatina

  sv. Jan, apoštol a evangelista
  Za Františka, Boženu a živé a zemřelé členy rodiny Drobných. 
  Žehnání vína

   
28.12.2022 - St
 • 16:00  Tísek

  sv. Mláďátka betlémská, mučedníci
  Za mládež a nová kněžská a řeholní povolání.

   
29.12.2022 - Čt
 • 17:00  Těškovice

  Sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
  Za Jana Poláška, manželku a oboje rodiče. Č.103

   
30.12.2022 - Pá
 • 16:00  Tísek

  Svátek Svaté rodiny 
  volný úmysl

   
 • 17:00  Těškovice

  Svátek Svaté rodiny
  Za Františku Metláškovou, manžela, dcery a zetě. Č.250

   
 • 18:00  Slatina

  Svátek Svaté rodiny
  Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce.

   
31.12.2022 - So
 • 8:00  Slatina

  Sv. Silvestr I., papež
  Za Aloise, Oldřicha, Zdeňka a celou rodinu Vašinkovou.

   
 • 9:15  Těškovice

  Sv. Silvestr I., papež
  Poděkování za uplynulý rok a Boží požehnání do nového roku. Č.10

   
 • 10:30  Tísek

  Sv. Silvestr I., papež
  Za všechny farníky dárce a příznivce našeho kostela.

   
1.1.2023 - Ne
 • 8:00  Slatina

  Slavnost Matky Boží, Panny Marie
  Za živé a zemřelé členy Živého růžence a jejich rodiny.
  Světový den modliteb za mír
  Nový rok

   
 • 9:15  Těškovice

  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Na přímluvu matky Boží p. Marie s poděkováním a prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu. Č.10
  Světový den modliteb za mír
  Nový rok

   
 • 10:30  Tísek

  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
  Za Františka Dluhoše, manželku a rodiče.
  Světový den modliteb za mír
  Nový rok