Růženec

Růženec (latinsky rosarium, „Zahrada růží“) je meditativní opakovací modlitba  k Panně Marii  a významný prvek mariánské úcty. Modlitba je raně středověkého původu, a ačkoliv se o autorství vedou učené diskuse, je připisována sv. Dominikovi. Růženec se původně modlil za použití kamínků překládaných z hromádky na hromádku nebo uzlů, semen atd. Nejstarší formy mariánských růženců jsou známy z druhé poloviny 12. a první poloviny 13. století z klášterů benediktinů, jejichž chrámy byly zasvěceny Panně Marii.

Jak se růženec modlíme?

Úvod: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a tři modlitby Zdrávas Maria, do kterých se přidávají za jméno Ježíš postupně tři vedlejší věty (1.„…v kterého věříme“ 2.„…v kterého doufáme“ 3.„…kterého nade všechno milujeme“), zakončíme krátkou modlitbou Sláva Otci.

Následuje pět desátků a celý růženec je pak zakončen modlitbou Zdrávas Královno.

Desátek růžence se skládá z Otčenáše, pak následuje desetkrát Zdrávas Maria, do které se za jméno Ježíš obvykle vkládá jedno „tajemství“. Toto tajemství může být zmíněno i jen v prvním Zdrávasu, popřípadě před vlastním desátkem.

Celý desátek je zakončen oslavnou modlitbou Nejsvětější Trojice (Sláva Otci …), po kterém následuje tzv. fatimský dodatek „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“.

Růžencová tajemství

Tajemství radostná:

 1. kterého jsi z Ducha svatého počala,
 2. s kterým jsi Alžbětu navštívila,
 3. kterého jsi v Betlémě porodila,
 4. kterého jsi v chrámě obětovala,
 5. kterého jsi v chrámě nalezla.

Tajemství bolestná:

 1. který se pro nás krví potil,
 2. který byl pro nás bičován,
 3. který byl pro nás trním korunován,
 4. který pro nás nesl těžký kříž,
 5. který byl pro nás ukřižován.

Tajemství slavná:

 1. který z mrtvých vstal,
 2. který na nebe vstoupil,
 3. který Ducha svatého seslal,
 4. který tě, Panno, do nebe vzal,
 5. který tě v nebi korunoval.

Tajemství světla:

 1. který byl pokřtěn v Jordánu,
 2. který zjevil v Káně svou božskou moc,
 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání,
 4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu,
 5. který ustanovil Eucharistii.