SCHOLA V TĚŠKOVICÍCH HLEDÁ NOVÉ ZPĚVÁKY

Těškovická schola ráda přivítá všechny holky a kluky, kteří rádi zpívají. Pokud chodíš do 2. třídy a výš a chceš prožívat slavení mše sv. více aktivněji, přijď v neděli po mši sv. nahoru na pavlač. Domluvíme se, co a jak dál.

Marie Drastíková

OHLÉDNUTÍ ZA KONCERTEM

Bratři a sestry, v neděli 24.9.2017 se uskutečnil další benefiční koncert za účelem oprav slatinských varhan. Všem návštěvníkům a dárcům jakéhokoli příspěvku upřímné Pán Bůh zaplať. Ohlédnutí za koncertem od pana varhaníka Víta Krátkého si můžete přečíst ZDE.

DOŽÍNKY 2017

Bratři a sestry, v měsíci září proběhly v našich kostelích dožínkové mše sv., při kterých jsme děkovali za úrodu a plody země. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě. Malé ohlédnutí za dožínkami najdete v naši FOTOGALERII.

o. Petr

Ohlédnutí za záříjovým večerem chval

„Sešli jsme se dnes na tomto místě, my, kteří věříme v Něj…“ těmito slovy začala úvodní píseň zářijového Večeru chval. Po dvou měsících prázdnin jsme se opět sešli ve slatinském kostele, abychom chválili a oslavovali Pána písní i slovem.  Rozjímali jsme nad Boží dobrotou a láskou, kterou nás náš nebeský Otec neustále zahrnuje a my z ní můžeme mnohé načerpat.

„Náš Bůh plný lásky vládne nám a je stále s námi…“  

Děkujeme všem, kteří se Večeru chval zúčastnili a srdečně zveme na ŘÍJNOVÝ VEČER CHVAL, který se bude konat opět 1. pátek v měsíci, tedy 6.10. 2017. Večer chval bude tentokrát v rámci výročí fatimských zjevení zasvěcen Panně Marii.

Přijďte a chvalte s námi.

Slatinská Schola

640 LET OBCE TĚŠKOVICE

Bratři a sestry, přijměte pozvání na slavnostní mši sv. 13. srpna 2017 v 9:15 k výročí 650 let vzniku obce Těškovice. Všichni jste srdečně zváni také na odpolední přednášku a koncert. Více na plakátku ZDE.

SRPNOVÉ PŘÍBĚHY K ZAMYŠLENÍ

Bratři a sestry, věřím, že trávíte čas dovolených a odpočinku. Doufám, že si najdete také čas na naše srpnové příběhy k zamyšlení 🙂 

MALOVÁNÍ KOSTELA V TÍSKU

Bratři a sestry, v nedávné době proběhla výmalba kostela sv. Cyrila a Metoděje v Tísku. Poslední výmalba se uskutečnila před 30 lety. O průběhu práce se můžete dočíst v následujícím odkazu ZDE, který pro nás připravil pan Ing. Roman Lazecký. V šem, kteří se na malování podíleli patří upřímné Pán Bůh zaplať.

POUŤ V TÍSKU

Bratři a sestry, přijměte pozvání na středu 5. července do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Tísku na pouť. Více informace najdete ZDE. Na Vaši účast se těší farníci a o. Petr

ADOPCE NA DÁLKU – TÍSEK

Bratři a sestry, podporujeme nového chlapce jménem Mychajlo Fecko. Více se o něm můžete dozvědět ZDE.

OHLÉDNUTÍ ZA VEČEREM CHVAL

Bratři a sestry, děkuji všem, kteří se pravidelně zúčastňovali Večeru chval. Děkuji za přípravu a organizaci slatinské schole a všem, kteří se na této duchovní akci jakýmkoli způsobem podíleli. Budu rád, když se budeme scházet i v dalším školním roce. Nyní malé ohlédnutí za posledním Večerem chval a za svatodušní vaječinou – k přečtení ZDE.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2017

Bratři a sestry, sv. přijímání se v letošním roce uskutečnilo v kostele sv. Cyrila a a Metoděje v Tísku. Pána Ježíše přijaly do svého srdce tři děti. Děkuji rodičům a paní katechetce Mgr. Jindřišce Riess za přípravu a organizaci. Událost si můžete prohlédnout v naší FOTOGALERII.

NOC KOSTELŮ

Bratři a sestry, rád bych poděkoval všem organizátorům za přípravu Noci kostelů, která se uskutečnila v Tísku 9. června. Malé ohlédnutí za touto událostí napsal Mgr. Jan Fryčka – k přečtení ZDE. Nahlédněte také do naší FOTOGALERIE.

 

POZVÁNÍ NA AKCE V MĚSÍCI ČERVNU

Děti a mládeži, přijměte pozvání na děkanátní setkání, které se uskuteční 17.-18. června 2017 v Odrách. Více informací na plakátku ZDE.

Všichni jste srdečně zváni na NOC KOSTELŮ, která proběhne 9. června 2017 v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Tísku. Více informací ZDE.

Dechová hudba Slatina zve také všechny příznivce této hudby na oslavy uplynutí 110. let od založení. Akce proběhne 10. června 2017. Více informací na plakátku ZDE.

Farnost Lubojaty zve také všechny z blízkého okolí 11, června 2017 na varhanní koncert. Součástí této akce je také prohlídka náhrobku Bítovských z Bítova a přednáška. Více informací naleznete na plakátku ZDE.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist