Napsali o nás

BÍLOVECKÝ ZPRAVODAJ září 2017

SDH VÝŠKOVICE OSLAVIL 125 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ 1892 – 2017

Oslavy začaly v pátek 11.8. mší svatou ve Slatině, kterou vedl farář a dlouholetý člen SDH Výškovice P. Rak. Mše se zúčastnili představitelé hasičů okolních sborů včetně zástupců družebního Boxdorfu z Německa.

Přítomni byli rovněž zástupci radnice – starosta Pavel Mrva, místostarostka Sylva Kováčíková a radní Norbert Nossek. Program pokračoval také v následujících dnech. V sobotu odpoledne proběhlo námětové cvičení, koncert dechové hudby ze Slatiny a večer pak karneval.

Nedělní odpoledne program zahájilo vítání sborů, po kterém následovalo zábavní odpoledne – kulturní vystoupení, ukázka staré a nové techniky a atrakce pro malé i velké.

Bílovecký zpravodaj 40/2017

PRVNÍ ZVONĚNÍ NA OHRADĚ

Letošní velikonoční neděle na Ohradě nebyla pouhým završením velikonočního tridia, ale také završením několikaletého přání znovu rozeznít zvon v ohradské kapli. Od velké rekonstrukce kapličky uběhlo již bezmála 9 let. Občané Ohrady však již dlouhá léta neslyšeli znít nádherný hlas zvonu, který byl vyroben před 166 lety, tedy v roce 1851 v Olomouci. 

Vysvěcením a modlitbou nás provedl pan farář P. Mgr. Petr Rak, ThLic. a sváteční atmosféru na Ohradu přijely zpříjemnit děti ze Základní školy ve Staré Vsi. Vzhledem k aprílovému počasí se společenská událost od kapličky přesunula do kulturního sálu, kde si přítomní mohli vedle příjemných tónů houslí vychutnat folklórní vystoupení dětí a zavzpomínat na rekonstrukci kaple na dobových fotografiích.

Hlas zvonu má neobyčejný účinek na lidské vnímání, a snad i proto se stal v minulosti nástrojem, který ovlivňuje lidské nitro i dnes. Každý zná pocit, jaký vyvolává znění zvonů, ať již svolávají k bohoslužbě, upozorňují na nebezpečí, nebo oznamují čas. Hlas zvonu je prostě magický, a tak si jej na Ohradě budeme „vychutnávat“ každý den v poledne a také večer v šest hodin.

Ing. Richard Ocásek, DiS, předseda osadního výboru Ohrada

Slatinský zpravodaj 4/2014

Po 40 letech byl vymalován a vyčištěn interiér místního kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří mezi jednu z dominant naší obce. Na přelom,u října a listopadu roku 2014 prošel interiér po téměř 40 letech opravou. Byla provedena výmalba. Původní žlutou barvu zdí nahradila bílá a renovací prošly také některé obrazy a nástěnné fresky.

Farářem Římskokatolické farnosti ve Slatině je v současné době P. Piotr Rak. Právě jeho zásluhou se podařilo získat prostředky na opravu a také ji následně zrealizovat.

S vyklizením kostela před vymalováním výrazně pomohli místní hasiči, kteří nejen svýma rukama, ale také vybavením pomohli se stěhováním těžkých předmětů, včetně vzácného obrazu Sixtinské Madony. Tuto reprodukci obrazu Raffaela Santiho daroval v roce 1854 místnímu kostelu Raymund Wolfgang, rytíř von Manner … Hasiči byli rovněž požádáni i o uvedení vnitřní výzdoby do původního stavu. To spočívalo opět ve stěhování obrazů, zpětné montáže některých částí nábytku, ustavení soch a také v očistě výše uloženého mobiliáře od nánosů pavučin a prachu. 

Samozřejmě je třeba poděkovat i dalším, kteří se na přípravách, opravách či úklidu podíleli, tedy příznivci místní farnosti, věřící, pravidelní návštěvníci kostela a restaurátoři. spojením sil všech se dílo podařilo a kostel viditelně „prokoukl“. 

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist