V adventní době se církevní společenství připravuje na slavení velkého tajemství vtělení. Jsme pozváni nově objevovat svůj osobní vztah k Bohu a prohlubovat ho. 

Latinské slovo „adventus“ odkazuje na Kristův příchod a zdůrazňuje sestoupení Boha k lidstvu, na něž by každý měl odpovědět s otevřeností, hledáním a souhlasem. 

Tak, jako je Bůh svobodný, protože ho k tomu vede jedině jeho láska, má i člověk svobodu vyslovit svůj souhlas: Bůh očekává odpověď danou z lásky. 

Spadne-li nám něco  krásného „z čistého nebe“, nejsme často schopni plně to přijmout a docenit… Spadne-li nám něco krásného a cenného bez varování „z čistého nebe“, samozřejmě překypujeme radostí, ale stěží jsme s to plně to přijmout a docenit. Abychom dokázali něco skutečně cenného přijmout, je třeba se na to důkladně připravit.

Naše touha je přípravou: vydobývá nové hlubiny našich schopností. Řečiště hluboké sotva dva metry nemůže pojmout mnoho vody.

Touha prohlubuje naše vnitřní řečiště a mobilizuje zároveň naši energii, takže se všechny naše síly spojí a nasměrují k vytouženému cíli.

Když se má narodit dítě, připravuje se matka na jeho příchod dlouhým, intenzivním toužením. Tak se i my připravujeme na Boží příchod do našeho srdce a na svět. Čím více toužíme, tím více On dokáže naplnit nás a celý svět.

Adventní doba je jako jaro v přírodě, kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. Tak v nás má advent také působit – obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout Krista, ať k nám přijde v jakékoli podobě. 

O Vánocích přichází jako malé dítě, maličké a bezmocné, odkázané na svou matku a na vše, co může mateřská láska dát. Učme se od Ježíše a Marie! Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké.

Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím u tebe bydlet, 
žít důvěrně s tebou 
a sdílet všechna tvá břemena. 
Vždyť ti jdu vstříc 
ve všech tvých přáních. 
A přece jsem ti ještě nikdy 
nesměl žádné splnit. 
Já, tvůj Bůh.

Jak jen toužím, abys prožil advent. 
Jak jen toužím znovu se zrodit 
ve tvém městě, tvé ulici, 
ve tvém domě a ve tvém srdci. 
Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. 
Ale hledám jen tebe. 
Já, tvůj Bůh.

Příběhy k zamyšlení

banner_nk_mid

Slovo na cestu

Víra pro děti

banner_nk_mid

Svatá Anežka 1211-2019

banner_nk_mid

Pozvánky

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Akce pro děti a mládež

banner_nk_mid

banner_nk_mid

Počet přístupů

TOPlist